Poduzeće „Geotermalni izvori“ d.o.o. Babina Greda osnovano je 29. travnja 2013. kao zajedničko ulaganje Vukovarsko-srijemske županije i Općine Babina Greda. Nakon što su istraživanja iz sredine 80-ih godina prošlog stoljeća ukazala na mogućnost postojanja značajnih količina geotermalne vode na području općine, taj je potencijal dugo vremena bio zapostavljen i izvan funkcije. S razvojem modernih tehnologija, ali prije svega svijesti o nužnosti održivog razvoja, spomenuti potencijal je ponovo postao aktualan i kao takav uvršten je u sve strateške razvojne dokumente općine i županije. Izvješća o provedenim istražnim radovima govore da je „ispitivan dio kanala bušotine bez zaštitnih cijevi na dubini 2274-1767 m. Na tom intervalu probušene su karbonate mezozoika.


Prema rezultatima ovih mjerenja, najproduktivniji interval je na dubini od 2055-2053 m, dok ostatak također sudjeluje u proizvodnji s manjim udjelom. U tom proizvodnom dijelu u dubini izmjerena je maksimalna temperatura od 121,1º C u laganom porastu, a na dubini od 1750 m zabilježen je maksimalni tlak od 170 bara.


Na površini je dobiven dotok geotermalne vode niskog saliniteta od 3,65g NaCl/dm³ maksimalno dosegnute temperature na površini od 92ºC, pri protoku od 46,8 m³/h ili 1123,2 m³/dan uz tlak na ušću od 8 bara, uz protok ograničen na promjer od 23 mm.


Iako je indicirana mogućnost postizanja još boljih rezultata, oni nisu dosegnuti zbog tehničkih ograničenja raspoložive opreme i drugih zahtjeva mjerenja i sigurnosti njihovog izvođenja.“


Od osnivanja, tvrtka je poduzela niz aktivnosti u smislu prikupljanja postojeće dokumentacije vezane uz bušotinu (podaci od INA-e, razne studije vezane uz mogućnosti korištenja geotermalne energije i dr.) kako bismo utvrdili trenutnu poziciju i što sve nedostaje za početak realizacije projekta.


U suradnji s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom u Zagrebu i stručnjacima iz INA-e, utvrđeno je da postojeći podaci čine dobru osnovu, ali da nisu dostatni za početak eksploatacije te je nužno provođenje dodatnih istraživanja sukladno važećem Zakonu o rudarstvu (NN 56/13).


Dokumenti:

2021:

GFI 2021 (Bilanca + RDG)
Odluka o raspodjeli dobiti
Odluka o usvajanju GFI-a
Plan poslovanja 2022
Potvrda FINE
Financijski plan
Bilješke
Prijava poreza na dobit
Realizacija financijskog plana za 2021.

2020:

GFI 2020
Odluka o raspodjeli dobiti
Odluka o usvajanju GFI-a
Potvrda FINE
Bilješke

2019:

GFI 2019

2018:

GFI 2018
Odluka o raspodjeli dobiti
Odluka o usvajanju GFI-a
Potvrda FINE
Bilješke

2017:

GFI 2017
Odluka o raspodjeli dobiti
Odluka o usvajanju GFI-a
Potvrda FINE
Bilješke

2016:

GFI 2016
Odluka o raspodjeli dobiti
Odluka o usvajanju GFI-a
Potvrda FINE
Bilješke

2015:

GFI 2015
Odluka 1
Odluka 2
Potvrda FINE

2014:

GFI 2014
Odluka 1
Odluka 2
Potvrda FINE

2013:

GFI 2013
Odluka 1
Odluka 2
Potvrda FINE