Naša misija je društveno-ekonomski razvoj Općine Babina Greda, Vukovarsko-srijemske županije kao i šire regije temeljen na principima održivosti. To se, prije svega, odnosi na stavljanje u funkciju razvoja geotermalnog potencijala koji postoji na području općine uz poštivanje postulata zaštite okoliša.